• DENK GROOT START KLEIN

 • ZORG VOOR INNOVATIE

 • MET TOOLS VOOR MOED

 • SAMEN DURVEN INNOVEREN

Tools voor moed heeft een missie! Om te helpen bij transformatie in de zorg. Met sociale én technologische innovatie. Voor professionals en eindklanten.

We maken gereedschap om anders te durven gaan werken!

TVM_Held_Bloem

Veranderen vraagt om helden-in-spe en ervaren bondgenoten.

Karin van den Berkmortel vervult die rol van bondgenoot al jaren met trots en drive.
Tools voor moed is een merk- en handelsnaam van Van den Berkmortel – ondersteuning en advies.
Karin van den Berkmortel

Eigenaar

View Profile

Karin van den Berkmortel

Innoveren vanuit visie

Goede zorgvernieuwing brengt je dichter bij huis. Vaak letterlijk én figuurlijk. Meer regie, beter overzicht, actiever kunnen werken aan behandeldoelen onafhankelijk van tijd en plaats, sneller geïnformeerde keuzes maken, grotere veiligheid en verbondenheid. Thuis zijn in je behandeling is belangrijk voor cliënt en zorgverlener.
Karins werk aan toolontwikkeling en organisatieverandering is gericht op het verwezenlijken en ondersteunen van zelfmanagement. Zowel van professionele teams binnen zorgorganisaties als van de patiënt in zijn of haar eigen context. Hierbij verbind zij haar ervaring en kennis van nieuwe technologie, organisatievormen en communicatiemanagement met empowerment- en herstelstrategieën.
De toegevoegde waarde van technologie in het leven van een cliënt kan heel groot zijn. Bijvoorbeeld wanneer ondersteunende technologie zicht geeft op de eigen situatie en helpt bij het omgaan met klachten. Of het mogelijk maakt data te delen met naasten of zorgverleners. Technologie bevordert zelfstandigheid en biedt vrijheid, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid: eigen regie. De professional die nieuwe technologie omarmt voegt een nieuwe waarde toe voor zijn patiënt. Zijn of haar deskundigheid krijgt een nieuw platform. Technologische innovatie faciliteert de zorg.

Sociale innovatie bouwt aan het fundament van excellente zorg en behandeling. Zorg die we samen overeenkomen en gezamenlijk dragen. We zoeken antwoord op vragen als: Waarmee en hoe help je iemand werkelijk? Welke doelen van behandeling en zorg staan centraal? Hoe komen onze zienswijzen samen, geef je regie, betrek je naasten en help je bij het maken van eigen keuzes? De kwaliteit en het effect van zorg worden bepaald door de wijze waarop we zorg bieden en ontwikkelen en hoe we ons organiseren.

Samen werken vanuit eigen waarde en eigen belang. Dat verbindt, opent perspectieven en lost gedeelde problemen op. Samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en erkenning van elkaars belang is essentieel. Iedereen voegt unieke waarde toe. Of het nu gaat om een gezamenlijk gedragen invulling van zorg tussen professionals, cliënten en naasten of over de vraag hoe we komen tot succesvolle innovaties in de zorg. In een proces beginnen we klein en werken we samen stap-voor-stap toe naar een resultaat waarin het product van wat we samen hebben geleerd en gedeeld verwerkt zit. Samen durven innoveren, samen durven experimenteren.
“Iedereen is de held in het verhaal van zijn eigen leven. Ik wil niet over mezelf denken als iemand die zijn probleem niet zelf op kan lossen. Ik wil mezelf zien als iemand die actie ondernam, die de goede strijd aanging, die obstakels overkwam, die zijn probleem oppakte en het recht heeft om zichzelf zegevierend te noemen. Wat dat voor mij ook mag gaan betekenen. Zie mij in mijn context, zie potentie in mij. Ondersteun me, rust me toe, om mijn probleem aan te pakken.”

Rondom deze klant ontstaat een nieuw zorglandschap. Maak de beweging naar haar toe, zet deze klant en haar behoeften centraal en laat los wat niet voorkomt uit haar behoeften. Deze beweging zet de zorgprofessional met het direct klantcontact centraal. En richt inspanningen en focus op de bedoeling van een organisatie. Karin werkt met zorginstellingen om hun doelen op dit vlak te verwezenlijken.

Uitdagen en toerusten

Zorginnovatieadvies
Transitiemanagement en procesvernieuwing
Organiseren cocreatiesessies
Tool-, app- en gameontwikkeling
Communicatieplanning en projectmanagement
Ondersteuning bij financieringsaanvragen

Wat klanten zeggen

 • Ik vond het een goed doordachte workshop waar concrete zaken uitgekomen zijn. Ik ben zó trots op wat we allemaal aan het ontwikkelen zijn…

  — Functie: Behandelaar | Project: Ontwikkeling m-health toolbox voor BOKS programma Mondriaan Zorggroep —
 • Bedankt voor de inspirerende workshop! Ik ben zeer verrast over het creatieve proces wat hier bij komt kijken. Deze creativiteit is ook iets waar mijn interesse ligt en waar mijn motivatie weer mee geprikkeld wordt.

  — Functie: Ervaringsdeskundige | Project: Procesinnovatie Volwassenenzorg GGzE —
 • Goed werk! Dank voor de coördinatie en altijd vriendelijke en uitnodigende toon!

  — Functie: Directeur zorginstelling | Project: Cocreatie opzetten met overheid, bedrijfsleven en zorginstellingen rond thema arbeid, zorg en innovatie —
Van den Berkmortel ondersteuning & advies mocht al werken voor
GGzETIAS business schoolMondriaan zorggroepRINO zuidZuyd HogeschoolGGD West-Brabant

Contact

Heb jij de moed? Plan dan een kopje koffie! Stuur je bericht naar:

Back to Top